Cảm và cúm khác nhau như thế nào
 

Cảm và cúm khác nhau như thế nào  

Triệu chứng cúm và cảm giống nhau như mệt mỏi, sốt, sổ nghẹt mũi, ho..., khác là cảm tự hết sau 7 ngày còn cúm biến chứng và thành dịch.