FLC Thanh Hóa mất oan đội trưởng Omar trước "đại chiến" với tuyển Hà Nội

.
Nguồn: baophapluat.vn