Sạt núi, hàng trăm tấn đá chắn đường sắt Bắc – Nam

.
Nguồn: baophapluat.vn