Thái Bình khai hội đền Trần xuân Kỷ Hợi 2019

.
Nguồn: baophapluat.vn