TT-Huế: Có hay không tình trạng bảo kê “cát tặc” sông Hương?

.
Nguồn: baophapluat.vn