Đừng để tiền mất, tật mang

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn