Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn