Thu hồi thuốc chứa tạp chất có nguy cơ gây ung thư

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn