Thêm một trường hợp bị trao nhầm con hy hữu

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn