Cắt khối u trong tim bằng phẫu thuật nội soi

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn