Hải Phòng có thêm một bệnh viện đa khoa hiện đại

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn