IPO 43,16% vốn điều lệ Chè Biên Hồ

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mức giá khởi điểm là 12.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 2.000 đồng so với mệnh giá. Theo phương án cổ phần hóa, Công ty dự kiến bán 51% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược và 5,84% cho người lao động.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận ròng 3 năm gần nhất 2015 - 2017 của Công ty lần lượt đạt 4,6 tỷ đồng; 4,4 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2018, Công ty ghi nhận lỗ 0,26 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2018, Công ty đạt tổng tài sản 27,4 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả đạt 5,8 tỷ đồng, chiếm 21%.           

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn